SU

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

OPIEKUN – mgr Marcin Badura
Przewodnicząca – Natalia Matuszek
Z-ca przew. – Martyna Piasecka, Jakub Guziel

Radny Młodzieżowej Rady Miasta – Dominik Kołodziej