SU

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

OPIEKUN – mgr Marcin Badura
Przewodniczący – Rafał Czyżak
Z-ca przew. – Natalia Janeczek
                        Dominik Kołodziej, Julia Krzyszczuk

Radny Młodzieżowej Rady Miasta – Dominik Kołodziej