SU

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

OPIEKUN – mgr Marcin Badura
Przewodnicząca – Sara Śliwińska
Z-ca przew. – Nikola Rybicka, Martyna
Piasecka, Natalia Matuszek, Jakub Guziel, Kamil Kozerski

Radny Młodzieżowej Rady Miasta – Dominik Kołodziej