Skip to content

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej oświadcza, że zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego.
Usługa jest bezpłatna, po wcześniejszym umówieniu.

Umów się na wizytę:
1. Wnioskodawca składa wniosek o udostępnienie usługi do III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
2. Wniosek składa się według załączonego wzoru – WNIOSEK: PDF, DOC
3. Wniosek można złożyć następującą drogą:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretaria.lo3@liceum3.pl
  • w sekretariacie szkoły
  • listownie na adres:
    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
    41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90

Dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)