Skip to content

Zakres działalności szkoły

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie. Szkoła prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości.

Nasza szkoła to miejsce nowoczesnej edukacji. Misją szkoły jest kształcenie i kształtowanie młodych ludzi w duchu odkrywania prawdy o świecie, poszukiwania Dobra i Piękna, rozwoju intelektualnego, moralnego i społecznego. Dążymy do tego, aby w pełni zapewnić rozwój intelektualny i naukowy, wspierać talenty i ambicje uczniów tak, aby być szkołą elitarną ze względu na poziom i jakość kształcenia oraz wychowania. Pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określeniu własnej tożsamości, zapewniając wszechstronny rozwój. Naszą kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale troskliwi nauczyciele. Nasi absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie, przygotowani do studiów na wymarzonych kierunkach w kraju i za granicą oraz gotowi realizować swoje ambitne cele.

Budynek szkoły jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.

Możesz się z nami skontaktować:

  • napisać pismo i wysłać na adres:
    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
    ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
  • przynieść pismo do sekretariatu szkoły
  • wysłać na adres e-mailowy: sekretariat.lo3@liceum3.pl
  • zadzwonić pod numer 32 243 78 06  

Działalność szkoły

Zakres działalności szkoły “w tekście odczytywanym maszynowo”

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naszej szkole w formacie XML w tekście odczytywanym maszynowo.

Pliki do pobrania: Działalność szkoły.xml