Skip to content

Projekty

 

Informujemy, że nasze liceum przystąpiło do realizacji innowacyjnego projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami kampanii na stronie: https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Więcej informacji w zakładce: Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo: https://liceum3.pl/szkola-odpowiedzialna-cyfrowo/

III LO w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło do projektu „Lekcja:Enter”. Jest to projekt edukacji cyfrowej w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Strona projektu:

https://lekcjaenter.pl/

Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enter” przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia).

Więcej informacji w zakładce Lekcja:ENTER: https://liceum3.pl/lekcjaenter/

Informujemy, że III LO przystąpiło do realizacji projektu Pamięć81 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Szczegóły na stronie:

http://pamiec81.pl/

Więcej informacji w zakładce: https://liceum3.pl/projekt-pamiec-81/

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie z myślą o młodzieży, przygotowała i realizuje projekt pn. „Młodzieżowa Akademia Rozwoju” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu są m.in. uczniowie naszego liceum, dla których zaplanowane są kursy edukacyjne, wsparcie aktywności społeczno-zawodowej i gry rozwojowe.

Strona projektu: http://www.mar.gwsp.edu.pl/index.php/pl/

 

Celem kampanii jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiającym im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie.

Strona projektu: https://kwalifikacje2025.pl/

 

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

strona programu: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

Zwolnieni z Teorii to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.

Strona projektu: https://zwolnienizteorii.pl/