Skip to content

Rada Rodziców

Rada Rodziców uprzejmie przypomina o wpłatach na Komitet Rodzicielski, zgodnie z deklaracją złożoną na początku roku szkolnego.

Wpłat można dokonać na konto bankowe Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II o numerze:

91 1050 1331 1000 0023 0871 1205

Dane kontaktowe Rady Rodziców:

adres e-mail: radarodzicow@liceum3.pl

Rada Rodziców serdecznie dziękuje Rodzicom za wszystkie dobrowolne wpłaty dokonane na rzecz Rady Rodziców.