Skip to content

Szkoła Patriotów

Projekt Szkoła Patriotów

Wrzesień 2023 roku – W ramach lekcji przedmiotu Historia i Teraźniejszość w klasach pierwszych, nauczyciele historii przeprowadzili lekcję mającą na celu zapoznanie uczniów z historią podobozu Bismarckhutte. Podczas lekcji została wykorzystana prezentacja przygotowana przez szkolnego koordynatora projektu. Prezentacja powstała na bazie strony internetowej poświęconej podobozowi Bismarckhutte i dostępnych na niej archiwaliów

Październik 2023 roku- Grupa uczniów pod opieką koordynatora projektu i innych nauczycieli historii wybrała się na teren byłego podobozu. Uczniowie przypomnieli sobie historię obozu poprzez zapoznanie ze specjalnymi planszami które upamiętniają historię obozu. Szczególnie zainteresowanie wzbudziła rzeźba upamiętniającą historię tego miejsca. Podczas wizyty, uczniowie sami na podstawie wrześniowej lekcji a także na podstawie znajdujących się plansz zidentyfikowali dokładny teren obozu.

 
W dniu 19 stycznia 2024 roku odebraliśmy dyplom od Śląskiego Kuratora Oświaty, potwierdzający, że III LO jest Szkołą Patriotów.