DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 15.05

III Liceum Ogólnokształcące