Skip to content

SU

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

OPIEKUNOWIE – Justyna Grajdek, Marcin Badura
Przewodnicząca – Kamil Placek
Członkowie – Agata Wasilewska, Paulina Nieradzik, Paweł Cielicki