Skip to content

Współpraca z Instytucjami

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła rozpoczęła oficjalną współpracę z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W ramach współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach klasa medyczna liceum uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków. Były one prowadzone przez panią dr inż. Katarzynę Moraczewską – Majkut oraz pana dr inż. Witolda Nocoń. Uczniowie samodzielnie oznaczali kwasowość, zasadowość i twardość wody oraz zobaczyli jak można usunąć fosfor ze ścieków w procesie koagulacji. Następnie pani dr hab. inż. Wioletta Przystaś oprowadziła młodzież po pracowniach znajdujących się na Katedrze Biotechnologii Środowiskowej. Zajęcia były dla uczniów bardzo ciekawe i atrakcyjne. Dziękując wszystkim osobom za zaangażowanie i poświęcony czas liczymy na dalszą współpracę z uczelnią.

W ramach współpracy z Wydziałem Transportu i Inżynierii Lotniczej uczniowie klas politechnicznych uczestniczyli w warsztatach na temat m.in.: druku 3D, symulacji ruchu kolejowego, wirtualnej rzeczywistości (z goglami VR). Gościliśmy przedstawicieli Wydziału w naszej szkole.

W ramach współpracy gościliśmy członków Koła Naukowego PŚl. Silesia Team z pokazem bolida skonstruowanego przez studentów.

GWSP IM. K. GODULI

III LO nawiązało współpracę z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. W ramach współpracy uczniowie biorą udział w warsztatach Młodzieżowej Akademii Rozwoju dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W warsztatach nt. Narzędzi budowania stron internetowych i tworzenia blogów oraz Arkusz kalkulacyjny w analizie dużych zbiorów uczestniczyli uczniowie klas politechnicznych.

FUNDACJA EUROWEEK

Euroweek jest programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.

AMERICAN CORNER – CENTRUM KULTURY I INFORMACJI AMERYKAŃSKIEJ

American Corner Katowice, Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej, to wspólne przedsięwzięcie prowadzone przez sekcję Public Affairs (sekcję ds. publicznych) w Ambasadzie USA i Uniwersytet Śląski w Katowicach. American Corner zapewnia dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji na temat USA poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, Internetu i baz danych w eLibrary USA. W ścisłej współpracy z Ambasadą i Konsulatem USA, organizuje również szereg wydarzeń, takich jak publiczne prelekcje i wykłady, pokazy filmów, zajęcia warsztatowe, spotkania i wystawy.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Uczniowie naszego liceum często goszczą na różnych wydziałach UŚ. Jednym z najczęściej odwiedzanych jest Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk Przyrodniczych, na których biorą udział w warsztatach i pokazach naukowych.

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

We wrześniu 2023 roku podpisana została umowa na podstawie, której nasze liceum zostało SZKOŁĄ PARTNERSKĄ Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Umowę podpisał Pan Profesor dr hab. n. med. Tomasz Szczepański rektor ŚUM. Umowa przypieczętowała wieloletnią współpracę naszej szkoły z ŚUM, udział w wielu warsztatach, wykładach, dniach otwartych.